Agenda 2022

 

  Lokale 1 Lokale 2
8.30 – 9.00 Morgenmad
9.00 – 10.30 Velkomst og Keynote
10.45 – 11.30 Data som løftestang til grøn gas i Danmark
Mathias Lund Abitz, Evida
GITFlow på Bankdata
Timo Paukku Dinnesen, Bankdata
11.45 – 12.30 Power BI tips og tricks
Ole Helverskov, SEGES & Janus Søndergaard
Mit index vil ikke snakke med mig 
Steen Dybboe
12.30 – 13.30 Frokost
13.30 – 14.15 Prioritering af varelager i ejendomsmæglerkæden home
Hans Henrik Buchreitz, home & Kim Lillesøe, Dataminds
Sådan arbejder du med JSON filer i Synapse Analytics
Ásgeir Gunnarsson
14.30 – 15.15 Sådan bruger du Power BI sammen med Teams og Office
Lars Andersen
Azure Cost Management i praksis
Louise Kragh Nielsen, Nuuday
15.15 – 15.45 Kaffe
15.45 – 16.30 Power BI kompetence opbygning
Just Blindbæk & Ásgeir Gunnarsson
Power Automate og Microsoft Cognitive Services
Heine Fjord Nielsen
16.45 – 17.45 What’s new and what’s coming in Power BI?
Chris Webb
17.45 – 18.15 Opsamling og Afslutning
18.30 – Middag

What’s new and what’s coming in Power BI?
Chris Webb, Microsoft
2022 has been a busy year for Power BI. In this session you’ll see some interesting features that were added to the product recently and find out about some of what’s planned for 2023!

GITFlow på Bankdata
Timo Paukku Dinnesen, Senior Domain Architect, Bankdata
Er din verden, med en database som midtpunkt, ikke så pæn som i de agile bøger?
Er dine kunder netop IKKE interesseret i at der laves continuos deployment?
Er du er ramt af deadlines hvor alt bare SKAL virke korrekt?
Så kom ind og hør en warstory om hvordan vi fik tilpasset og udpenslet GITFlow, så det kom til at virke helt fint under ovenstående forudsætninger.

Sådan arbejder du med JSON filer i Synapse Analytics
Ásgeir Gunnarsson
I denne session vil vi bruge Synapse Pipelines til at indlæse et JSON dokument fra en web service. Vi vil prøve at anvende alle værktøjerne i Synapse værktøjskassen for at se hvad de kan tilbyde og hvordan de håndterer både simple og komplekse JSON strukturer.

Mit index vil ikke snakke med mig
Steen Dybboe
Det kan være en kompliceret proces at implementere anvendelige indexer på en tabel. Når de så på et tidspunkt holder op med at virke, kan det være en frustrerende proces at finde ud af hvorfor.
I denne session vil du IKKE høre hvor, hvordan og hvorfor man bygger et index, men i stedet høre om, hvordan indexet spiller sammen med den bagved liggende Statistik, og hvordan ”samtalen” bliver uproduktiv, hvis ikke de taler samme sprog. Det bliver en snak om arkitektur, eksekveringsplaner og tilgængelige værktøjer.

Data som løftestang til grøn gas i Danmark
Mathias Lund Abitz, Lead Data Specialist, Evida
Evida er gasdistributøren i Danmark, og står over for en række ændringer, hvor vi skal udskifte den sorte gas i rørene med grøn biogas. Samtidig er der et politisk pres for at afkoble en stor del af vores varme kunder, som skal på fjernvarme i stedet. På den lidt længere bane forestiller vi os at Evida indgår som en brik i en samlet forsyningssektor. I den fremtid ser omverdenen os lige nu som et batteri, der opbevarer metan, til der er brug for det, til juleaften og når solen ikke skinner og når vinden ikke blæser. For at gøre det hele mere komplekst er Evida blevet sammenlagt af 3 virksomheder.
Mathias Vil fortælle om Evidas data strategi for at løfte Evida ind i en grønne fremtid, og i den forbindelse vil han berøre dataudfordringer med en ny centralt organiseret dataplatform.

Prioritering af varelager i ejendomsmæglerkæden home
Hans Henrik Buchreitz, BI-/analyseansvarlig, home & Kim Lillesøe, Partner, Dataminds
Hør om den praktiske erfaring med implementering af en machine learning model i home, der prioriterer ejendomme i rød/gul/grøn. Alt i processen afdækkes fra idé, koncept, analysearbejdet, rapportering i Power BI til den praktiske implementering ude i butikkerne.

Power BI kompetence opbygning
Just Blindbæk
Med afsæt i Power BI Adoption Framework vil vi i denne session gennemgå forskellige måder til at opbygge Power BI kompetencer. Særligt med fokus på interne brugere – både dem som blot konsumere rapporter, men specielt til dem som generere datamodeller og rapporter. Vi kommer omkring klassiske kurser, udvalgte online ressourcer, how-to videoer, community møder og meget andet. Derudover vil vi præsentere et inspirations værktøj med moduler og emner.

Sådan bruger du Power BI sammen med Teams og Office
Lars Andersen, Microsoft
Power BI giver god indsigt i mange organisationers data. Desværre kan det være vanskeligt for forretningsbrugere at finde og bruge data. F.eks. er det ikke altid nemt at finde ud af, hvilke data og rapporter, der er tilgængelig og hvordan et team kan samarbejde omkring data og rapporter. Integration af Power BI med Teams og Excel kan hjælpe forretningsbrugere.
I denne session ser vi på, hvordan man nemt og effektivt kan bruge Power BI i Teams, Excel og andre dele af Office.

Power BI tips og tricks
Ole Helverskov, SEGES & Janus Søndergaard
Dette indlæg vil vise en række tips og tricks til Power BI. Du vil blandt se hvordan man hos SEGES har anvendt Icon Maps til at visualisere grisebesætninger, og du kan se hvordan home benytter Power BI embedded, som portal for alle deres mæglere.

Power Automate og Microsoft Cognitive Services
Heine Fjord Nielsen
Microsoft stiller en række spændende out-of-the box algoritmer til rådighed via Cognitive Services.
Med udgangspunkt i Power Automate forbinder vi til disse services og ser hvordan man kan bruge fx OCR aflæsning, billedanalyse og stavekontrol i sine flows. Selvom vi tager udgangspunkt i Power Automate, kan man sagtens overføre eksemplerne til andre værktøjer, da Cognitive Services kaldes gennem et API.
Indlægget tager udgangspunkt i en række praktiske eksempler.

Azure Cost Management i praksis
Louise Kragh Nielsen, Data Engineer, Nuuday
I takt med at Nuuday skifter store dele af deres tidligere on-premises dataløsninger ud med ny Cloud baseret infrastruktur, er gennemsigtighed af cloudomkostningerne et vigtigt fokuspunkt.
Hvordan får man overblikket over de forskellige omkostningstyper, når prisen nu i særdeleshed handler om forbrug af forskellige løsninger. Hvilke værktøjer kan bruges til at få overordnet, men også mere detaljeret indblik i omkostningerne. Hvordan Log Analytics, herunder KQL (Kusto Query Language), har været byggestenen for omkostningsanalysen i Nuuday.
Simple forbedringer til besparelser, samt sammenhængen mellem performance og omkostninger.
.