Agenda 2016

Agenda for MSBID 2016

Indhold til agenda er under udarbejdelse og opdateres løbende her:

Spor 1 Spor 2
8.30 – 9.00 Morgenmad
9.00 – 10.30 Velkomst og Keynote
10.45 – 11.30 MasterData hos SydEnergi BI Deployment i Danske Bank
11.45 – 12.30 Rapportering med Power BI Nye features i SQL Server
12.30 – 13.30 Frokost
13.30 – 14.15 Reporting Services 2016 – Nyheder Master Data Services 2016
14.30 – 15.15 Cortana Intelligence – BI i skyen Nyheder i SSIS 2016 – endelig!
15.30 – 16.15 Power Apps og Microsoft Flow Dataanalyse med R i SQL Server
16.30 – 17.15 Cloud Compliance
17.15 – 17.30 Opsamling og Afslutning
18.00 – Middag

MasterData hos SydEnergi (og Stofa)
Asger Lau Petersen, Forretningsarkitekt, SE
SE arbejder i dag med 20+ MasterData tabeller i en kompleks El- og Kommunikationsforretning. Hør en u-teoretisk historie om implementering af MasterData i en stor koncern med mange systemer af forskellig karakter og om hvordan vi har nået et modenhedspunkt hvor MasterData er nøglen til at koordinere de mange implicerede it-systemer der understøtter de 15 vigtigste hovedprocesser.

BI Deployment i Danske Bank
Peter Tauensig Nielsen, Senior Software Architect, Danske Bank
Hør hvordan Danske Bank er begyndt at benytte moderne værktøjer som Team Foundation Service Release Manager og SQL Server Data Tools, til kontrol af Deployment og kvalitetssikring af kode.

Rapportering med Power BI
Just Thorning Blindbæk
Mange ser nok stadig Power BI som et værktøj til Self-Service BI, men kan det også anvendes til rapportering på eksisterende on-premise DWH? Og hvordan opsættes workflow, sikkerhed og governance når rapportering flytter i skyen? Og hvordan kan det bindes sammen med den eksisterende rapportering?

Nye features i SQL server
Claus Kirkegaard Clausen
I denne session gennemgås flere af de nye features i SQL server, herunder ting som

  • Historik på tabeller->Temporal Tables
  • Stretch Database -> Have dele af databasen i Azure
  • Row Level Security
  • Dynamic Data Masking
  • JSON support
  • Query Store

Sessionen vil primært være en demo session, så man får lov til at se hvordan det hele virker med kode.

Reporting Services 2016 – Nyheder
Heine Fjord Nielsen
De forrige to versioner af SQL Server bragte ikke nyheder til Reporting Services, så man kunne frygte at produktet var ved at lide en stille død. Det gør SQL Server 2016 heldigvis op med.
Den nye version byder på mange spændende nyheder; bl.a. nye moderne grafiske elementer, ren HTML 5 understøttelse, ny rapportportal, ny printerstyring og bedre kontrol med parameterplacering. Disse nyheder gennemgås og der vises eksempler på hvordan de kan anvendes.
Derudover kigger vi også på den nye mulighed for at indarbejde PowerBI rapporter på den lokale reporting services server

Master Data Services 2016
Stephan Stoltze
Denne session er ikke kun for dem der allerede arbejder med Master Data, men også alle der arbejder med Business Intelligence. Med Master Data Services 2016 er det let at håndtere dine dimensions data, inklusiv Type 2 historik. Du vil få en introduktion til de basale principper i Master Data Services, samt et overblik over alle de nye features i Master Data Services 2016. Du kan bl.a. høre om:

  • Bedre performance i Excel Add-In
  • Type 2 historik
  • Mange-til-mange hierarkier
  • Nye sikkerheds og administrations features

Hvis du benytter eller overvejer at benytte Master Data Services 2016 er denne session lige noget for dig.

Cortana Intelligence Suite – BI i skyen
David L. Bojsen, Data Solution Architect, Microsoft
Vi gennemgår hvad CIS er, hvilke elementer det består af og hvordan man kan bruge det i dagligdagen.
Vi kommer til at snakke om cloud og hybrid løsninger, om forskelle på ETL og ELT og om lampda arkitekturer med henholdsvis batch processering og (near) real time processering.

Nyheder i SSIS 2016 – endelig!
Søren Damgaard Laursen
I SQL Server 2016 er der flere spændende nyheder for Integration Services, som ikke har set meget nyt siden SQL Server 2012. Disse spænder lige fra nye muligheder med enkeltvis deployment af SSIS pakker over til muligheden for at genanvende afviklingslogik i form af ’package parts’. Dette indlæg vil give dig et overblik over disse nyheder og samtidig demonstrere et par eksempler hvorledes de anvendes.

Dataanalyse med R i SQL Server
Steen Dybboe
R er blandt de mest populære statistiske programmeringssprog og dermed et af de vigtigste værktøjer for data analytikere i dag. Microsoft har valgt at indbygge R i hele deres program stack, i værktøjer såsom SQL Server, Azure Machine Learning og Power Pivot.
I denne session vil jeg Introducere R og sætte anvendelsen i en kontekst, der forhåbentlig inspirerer og giver lyst til videre fordybelse. Jeg vil komme med eksempler på syntaks, samt demonstrere hvordan R kan anvendes i bl.a. standard T-SQL.

Cloud Compliance
Ole Kjeldsen, Teknologi- & Sikkerhedsdirektør, Microsoft
Hvordan kan databehandling ske sikkert og i overensstemmelse med lovgivning i skyen?