Agenda 2019

Agenda for MSBID 2019

Lokale 11+12 Lokale 4
8.30 – 9.00 Morgenmad
9.00 – 10.30 Velkomst og Keynote
10.45 – 11.30 Automatisk passager-tælling i kollektiv trafik
Jeanett Nielsen, FynBus
Paginated Reports i
Power BI
Just Blindbæk
11.45 – 12.30 Azure BI hos SEGES
Per og Henriette, SEGES
PowerApps DIY masterdata
Thomas Bærentsen
12.30 – 13.30 Frokost
13.30 – 14.15 Kom i gang med Governance i Power BI
Lars Andersen, Microsoft
SQL Server 2019 – en stille revolution?
Steen Dybboe
14.30 – 15.15 Hvordan du tæmmer dit self-service monster
Morten og Søren, Grundfos
Analyse af grafbaserede strukturer i Power BI
René Manggaard
15.15 – 15.45 Kaffe
15.45 – 16.30 Praktisk erfaring med Azure SQL DW
Søren Ravn, Nuuday
Power Automate og PlumSail
Heine Fjord Nielsen
16.45 – 17.30 Den digitale fremtid
Preben Mejer
17.30 – 18.00 Opsamling og Afslutning
18.30 – Middag

Den digitale fremtid
Preben Mejer
Preben er Danmarks førende digitale spåmand og IT Guru. Ingen kan som Preben give et overblik over den fremtid der venter os indenfor det digitale område. Preben tager os med på en fremtidssnak om robotter, kunstig intelligens, digitale assistenter og ambient computing.

Automatisk passagertælling i den kollektive trafik på Fyn
Jeanett Vinberg Nielsen, Systemudvikler, FynBus
Fynbus har som det første trafikselskab i Danmark implementeret et automatisk passagertællingssystem.
En rejse med kollektiv trafik er et komplekst sammenspil mellem én eller flere operatører, og de rejsende har meget forskellige behov og præferencer, der igen påvirkes af ændringer i køreplaner og linjeføring.
Beskrivelser af passagerstrømme har hidtil været uhyre tidskrævende at udarbejde, men udgør et værdifuldt beslutningsgrundlag for at dække, tilpasse og optimere kapaciteten ift. kundernes faktiske behov for transport.
Denne guidede rundtur giver et indblik i projektet, lige fra grundlag og perspektiver til erfaringsindsamling, test, idriftsættelse og BI-rapportering.

Kom i gang med Governance i Power BI
Lars Andersen, Technical Specialist, Microsoft
Mange organisationer er gået i gang med Power BI og brugerne er glade. Samtid oplever man, at BI-afdelingen synes det bliver udfordrende at holde styr på indholdet i Power BI miljøet. Denne session vil tage en praktisk tilgang til, hvordan man kan komme i gang med governance i Power BI.
Der vil bliver vist eksempler på tekniske og mere menneskelige aspekter i forhold til governance.

Paginated Reports i Power BI
Just Thorning Blindbæk
De gode gamle pixel-perfekte-side-opdelte rapporter er nu flyttet ind hos de analytiske interaktive rapporter. Men hvorfor? Hvornår har de sin berettigelse? Hvordan kommer man i gang? Og HVA koster det?

PowerApps DIY masterdata
Thomas Bærentsen
PowerApps er en central komponent i Microsofts Power Platform, så vi prøver at kigge lidt på hvilke skills man skal have for selv at kunne lave en PowerApps applikation. Så hvis I endnu ikke er kommet i gang med at bruge PowerApps, så kom forbi og se hvor let du kan komme i gang med at lave små applikationer der kan lette din hverdag, f.eks. med vedligehold af masterdata via PowerApps på telefonen.

Power Automation og PlumSail
Heine Fjord Nielsen
Power Automation (Microsoft Flow) er meget andet end overvågning af, om du bliver nævnt på Twitter. I denne gennemgang ser vi på forskellige måder at anvende Power Automation på. Vi kigger på PlumSail, der kan flette dokumenter og afløfte tekst fra PDF-filer. Derudover ser vi på hvordan Power Automation kan kigge på data i vores on-premise database.

SQL Server 2019 – en stille revolution?
Steen Dybboe
SQL Server 2019 er nu frigivet, og på overfladen er der ikke så meget nyt at se på – og så alligevel. Ud over, at SQL Server 2019 endnu en gang overgår sig hvad angår performance, så er der også nyt omkring sikkerhed, sprog, UTF-8 support, kompatibilitet og meget mere. Og så har jeg endda ikke nævnt årsagen til overskriften – SQL Server Big Data Cluster. Kom og få et overblik over nyheder, og en introduktion til det der kunne være næste generation af SQL Server.

Analyse af grafbaserede strukturer i Power BI
René Manggaard
Med afsæt i en kundecase, hvor opgaven var at skabe overblik over informationsudvekslingen mellem systemer internt og eksternt i organisationen, skal vi kigge på, hvordan man kan bruge Power BI til at navigere rundt i disse ofte meget omfattende strukturer.
Grafbaserede strukturer dækker over data, hvor man har et antal punkter og et antal forbindelser mellem disse punkter på kryds og tværs. Punkter og forbindelser vil typisk have noget metadata omkring hvad de repræsenterer, og denne metadata vil man gerne slice’n’dice på.

Hvordan du tæmmer dit self-service monster
Morten Hannibalsen Olsen og Søren Schade Ejlersen, Grundfos
Hos Grundfos har vi understøttet self-service BI i en del år, og i de seneste to år er brugen eksploderet med introduktionen af Power BI.
Det har givet os en masse erfaringer i hvordan self-service BI påvirker dagligdagen i BI afdelingen.
Så kom og lær af vores fejl, rettelser og successer! Måske du ender med at spare nogle hovedpiner og kommer foran udviklingen af dit eget self-service monster.

Praktisk erfaring med Azure SQL Data Warehouse
Søren Ravn, Digital Engineer, Data & AI Nuuday
Hvordan køre man et klassisk BI Datawarehouse baseret på Microsoft Modern Data Warehouse arkitekturen.
Data staging med Polybase, Load performance, Incremental / full load teknikker, Realtime Events streaming.
Hvordan udnytter man Azure Synapse SQL MPP Engine, så man ikke skal betale mere end højst nødvendigt.
Azure priser vs on-premise priser.

Azure BI hos SEGES med Power BI, Sql, Data Factory og Functions
Per Hejndorf  og Henriette Klostergaard Rokkjær, SEGES
Med afsæt i web-portalen ”Landmand.dk” har SEGES i 2019 udviklet et ledelsesværktøj til landmanden. Vi tilbyder landmænd og deres rådgivere et samlet overblik og mulighed for analysere sammenhænge mellem produktions- og økonomiske nøgletal.
Værktøjet er baseret på datakilder i in-house Økonomisystemet Ø90 samt leverancer fra eksisterende on-premise DWH løsninger med produktionsdata for Kvæg og Svin. Vi stiller dagligt nøgletal til rådighed for landmanden i et personligt dashboard på Landmand.dk, som leverer overordnet status på nøgletal. Fra dashboardet har landmanden adgang til en række indlejrede Power BI rapporter, hvor man kan analysere data og bryde nøgletal helt ned på bilagsniveau, med direkte link til bilag i kildesystemet.
I sessionen vil vi gennemgå arkitekturen i løsningen, tekniske valg samt de erfaringer vi har fået med at arbejde i Azure. Desuden vil vi vise hvordan vi, også med Power BI, monitorerer det daglige flow med integration af logninger og Azure Application Insights.