MSBID 2020

Møde 1 Møde 2
9.00 – 9.15 Velkomst
9.20 – 9.40 Digitale sliders Power BI Premium for the masses
9.45 – 10.05 Power BI hos Skousen Power UI Automate
10.10 – 10.30 Icon Map in Power BI JSON i SQL Server
10.35 – 10.55 Synapse Analytics Serverless Realtid i Power BI
11.00 – 11.20 Next Gen. Data Catalog Power BI monitorering
11.25 – 12.00 Opsamling og Afslutning

Digitale sliders
René Pedersen
I en tid hvor Covid tvinger alle til at fremskynde digitale initiativer er det vigtigere at gøre lidt af det rigtige end at gøre en masse der ikke ikke rigtigt rammer målet. I denne session vil banen kort blive kridtet op, og I får et par appetizers til jeres rejse med digitalisering og digital transformation.
Se session her.

Power BI Premium for the masses
René Manggaard
Bliv bekendt med mulighederne i Power BI Premium og specielt den nye per Bruger premium licens.
Se session her.

Power BI hos Skousen
Marie Møller Petersen, Skousen
Kundecase på Power BI rapportering til Skousen butikkerne. Overblik over både den forretningsmæssige og den tekniske implementering.
Se session her.

Power UI Automate
Heine Fjord Nielsen
Sidste år lancerede Microsoft UI automation til Power Automate. I denne session ser vi på UI automation i Power Automate og kigger på scenarier, hvor UI automation med fordel kan bruges.
Se session her.

Pushing the boundaries of mapping in Power BI with Icon Map
James Dales
We will demonstrate the various capabilities of Icon Map, and with practical examples showcase capabilities that aren’t available with the other maps available for Power BI. Examples include adding pictures to map, real-time weather, geoJSON shapes and drill down heat maps.
Se session her.

JSON i SQL Server
Henrik Zacher Molbæk
JSON i SQL serveren giver os muligheden for, at gemme ustrukturet data på sql serveren, håndtere løbende nye krav til strukturering af data uden at skulle lave skemaændringer hver gang eller, at kunne gemme yderligere data ifbm. med logging af data fra forskellige systemer. Dette er blot nogle af brugsscenarierne hvor vi med JSON på SQL kan gøre vores hverdag lidt nemmere. Vi dykker ned i mulighederne for, at forespørge på data i JSON på SQL Serveren i denne session.
Se session her.

Synapse Analytics Serverless
Just Blindbæk
Microsoft nyeste Azure data service. Giver jer mulighed for at skrive T-SQL forespørgelser direke på Parquet, CSV og JSON filer i Azure Storage Accounts. Anvend det til grundlæggende data udforskning, lav simple data transformation og opbyg et logisk Data Warehouse.
Se session her.

Realtid i Power BI
Janus Yde Søndergaard
Denne session vil kort præsentere et par design patterns for hvordan man kan opnå realtime eller near realtime data i Power BI, samt et indeholde en mindre teknisk demo af et brugbart pattern.
Se session her.

Next Gen. Data Catalog
Thomas Skytte Damø, Microsoft
Få et indblik i hvad der gemmer sig under overfladen på Microsofts Project Babylon, der kommer i Public Preview i december.
Vi vil kigge på:
Automatisk scanning, indsamling og klassificering af metadata
Data linage på dine data
Policies on top of your data
Whats next
Se session her.

Power BI monitorering
Asgeir Gunnarsson
What is going on in your Power BI tenant? Do you know how many active users you have? Do you know what the most popular reports are? Do you know if you are compliant with your governance policy. Do you have users with Power BI Pro licensens that are not using Power BI?
To answer these questions you need to monitor your Power BI tenant. You want to harvest the audit data as it´s only stored temporarly in Microsoft 365 and you want to harvest information about your Power BI artifacts. Bringing it all together in nice reports.
In this session we will talk about what to monitor, how to monitor it and what you can do with the data.
Se session her.